Rörinstallationer för alla hem

AB Lidingö VVS-Service är en etablerad rörfirma på Lidingö som startades 1971 av Ronny Lööf. Företaget innehar Kvalitetssäkring enligt SS-ISO 9001 och certifikat för Heta Arbeten. Företaget har fokus på naturen och har en miljöpolicy som innebär att miljön ska ligga som grund för allt arbete såväl långa som kortsiktiga mål.

AB Lidingö VVS-Service arbetar med rörinstallationer som vatten- och avloppsinstallationer, värmepumpar och fjärrvärmeanläggningar för både små och stora fastighetsägare.

Företaget samarbetar med AB NackaVVS service.

bild-2